Wednesday, January 24, 2018

எழுதவேண்டிய புஸ்தக விமர்சனங்கள்

கடந்த பல மதங்களில் வாங்கிப்படித்த புஸ்தகங்கள் இவைஇதைத்தவிர , கிண்டிலில் வாங்கியவை

அர்த்தஶாஸ்த்ரம் - தாமஸ் டிரவுட்மன்.  தமிழில் எஸ்.கிருஷ்ணன்

Tamil - A biography by David Sulman

தமிழ் அர்த்தசாஸ்திரம் ஆங்கில புஸ்தகத்தின் மொழிபெயர்ப்பாக இருந்தாலும் , எப்படி மொழிபெயர்ப்பு உள்ளது என்பதை பார்க்க இதையும் வாங்கினேன்.

இதைத்தவிர, Bothy என்ற ஆங்கில புஸ்தகத்தையும் கிண்டிலில் வாங்கினேன்.
இதைத்தவிர மற்ற தொழில்நுட்ப பத்தகங்கள்.

இவை எல்லாவற்றையும் ஒரு தடவை படித்தாலும் , இன்னும் விமர்சனம் நேரம் போதாமின்மையால் எழுதவில்லை.

போதி  (Bothy , ). இதை வெறும் `அறிவுக்கு`  படித்தால் போதாது. 
போதி என்பவை ஸ்காட்லாந்தின் பரத மலைப்பிரதேசத்தில் இருக்கும், வெறும் மொட்டையான மலைகள் அல்லது அடிவாரத்தில் இருக்கும் , கல்லால் கட்டப்பட்ட வீடுகள் - வீடு என்பது மிகை . அது ஒரு பெரிய அறைதான். அதன் வசதிகள் மிகக்குறைவு , அவை ஹோட்டல்கள் அல்ல. அவை பொதுவாக பெரும் காற்றுகளிலிருந்து  தஞ்சம் தரும். அவற்றில் படுக்கைக்கு இடம் இருக்கும், ஆனல் படுக்கை இருக்காது. தங்குபவர் தன் ஸ்லீப்பிங் பேகை உபயோகப்படுத்த வேண்டும். அறை உஷ்ணத்திற்க்கு தீமூட்டலாம் , ஆனால் தங்குபவர் தன் விறகுகட்டைகளை எடுத்துச் செல்ல வேண்டும். அங்கு தங்குவதற்க்கு கட்டணம் கிடையாது. எங்கு போதியை பார்த்தாலும் உள்ளெ சென்று தங்கலாம். மற்றவர்கள் இருந்தால் அவர்களுடன் சமரசம் செய்து சுமுகமாக இருக்க வேண்டும். மேலும் அதை விட்டு செல்லும் போது, துப்புரவாக இருக்க வேண்டும். போதிகள் மலைகளில் செல்லும் இடையர்களுக்கும், மற்ற பணக்கார வீடுகளின் வேட்டை பிரயாணங்களுக்காகவும் அல்லது தோட்டக்காரர்கள் தூங்குவதற்க்கும் கட்டப்பட்டவை. 

இந்தப்புத்தகம் போதிகள் எங்கு உள்ளன , எப்பேர்பட்ட வசதிகள் தருகின்றன அவற்றின் துல்லிய இடத்தை தருகின்ற்து. இதுவறை என் ஸ்காட்லாந்து நடைகளின் போது , சிலவற்றை தூரத்தில் இருந்து பார்த்திருந்தாலும், இது வரை போதிகளில் தங்கியதில்லை. என் போதி        தங்குதல்களில் முதல்படி இந்த புத்தகத்தை வாங்கியது.

மற்ற புஸ்தகங்கள் பற்றி மேலும் (மெதுவாக).

ஆண்டாள் சர்ச்சை பற்றி

ஒரு இணைய ஆங்கில சஞ்சிகையின் கட்டுரைக்கு என் பதில்

The book quoted by Vairamuthu, " Indian Movements: Some Aspects of Dissent Protest and Reform", edited by S.C. Malik. was thoroughly debunked in the respected anthropological magazine 'Man' Man, New Series, Vol. 15, No. 2 (Jun., 1980), pp. 398-399 – published by: Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland "The book contains no sociological studies based on first hand knowledge of any Indian social... ..Many of the papers indulge in good deal of unsubstantiated speculation...". Vairamuthu is no academic and his first foray in to academic reference is an utter disaster. The article by Narayanan and Kesavan was shoddy ; it thinks Andal was a devadasi based on a 1927 book by T.A.Gopinath Rao page 5. That page or anywhere in the book makes no such claim . It shows how shoddy Indian scholarship on India is. The issue with Vairamuthu was not that he relied on tendentious sources , but he said it on the birthday of Andal, in her birth place in front of a traditional, orthodox crowd. If he had said it in some Dravidar Kazhagam meetinng, where wild speculation is the norm , nobody would have objected. In spite of expressing 'sadness' Vairamuthu has not understood where lies the rub. i.e. talking wrong things to wrong audience at wrong place.

ஒரு நுணிப்புல் மேயும், தன்னை `கவிப்பேரரசு` என நினைத்துக் கொள்ளும் அற்ப சினிமா பாடல் எழுத்தாளரை  `அறிவுஜீவி` யாக பாவித்தால் இப்படிப்பட்ட சங்கடங்கள்தான் வரும். பாத்திரம் அறிந்து பிச்சையிடு .  

Saturday, October 14, 2017

பெரிதாக ஊதப்பட்ட பலூன்-2

சமீபத்தில் INWIRE இணையப் பத்திரிக்கையில் ஈ.வெ.ரா. வைப் பற்றி  ஒரு விவாதம் எழுந்தது.  அதற்கு வாசகர் மறுமொழியாக என் பதில்கள்

https://thewire.in/181972/periyar-right-liberal-critiques/

A person who stood against Indian Freedom movement and glorified colonialism is repeatedly called 'Periyar' - Great Man in Tamil. He "problematised what freedom meant," in the delicate words of the authors, in the same way a criminal problemetises what law is and a lunatic problometises what Thinking is. Even though this article is presumably a retort to P.K.Krishnan's article few days back, they answer not one of the issues he raised . EVR's Dravidian ideology is firmly rooyed in the Dravidian Racial theory - which is part derived from 19th century linguists like Caldwell , part from Colonial Administrators like Montstuart Elphinstone , who baldly divided south India society into Aryans i.e. Brahmins and Dravidians i.e. all other castes. EVR did not made one change from the colonial script. EVR was not the one to hide his opinions and he loudly proclaimed his crude racial theories over many decades and he constantly reminded people about it . The authors hide behind name dropping like "Gramscian terminology" instead of facing any point that PAK raised. His love for colonialism was so great he proclaimed Tamil as a barbarian language and wanted Tamils to switch over to Englsih even while speaking in family.


Even with respect to Hindi, he was inconsistent. In 1938 he agitated against teaching of Hindi. In 1965 , at the height of anti-Hindi agitations in Madras state, he asked the government to suppress all anti-Hindi agitations , reporting or media . Don't know whether to praise him for going against the crowd or blame him for inconsistency. The only 'consistency' one can detect in him is a absolute moral and spiritual subservience to the Establishment of the day and a contempt for non Establishment people.

https://thewire.in/184414/periyar-anti-caste-politics/

Unless the Cult of EVR is dropped, and he is seen as a ordinary human being , there is no hope of quality political or intellectual discussion in Tamilnadu. EV Ramasamy cult is a red herring and is diverting productive discussions away from better administration , social justice and economic progress. EVR Cult is providing a smokescreen for crony and comprador capitalism in Tamilnadu and that smokescreen must go.

https://thewire.in/185309/periyar-colonialism-freedom-brahminism-hegemony-casteism/

E.V.Ramasamy , wrongly called Periyar by his admirers was a man of unbalanced personality. He applauded Colonial hegemon, allied himself with feudal hegemon, strategic partner of Swami Vedachalam aka Maraimalai Adigal who was a caste hegemon of Vellalas and a proponent of Golden Age of Pure Tamil, He was blind to International capitalist hegemon, Imperialist hegemon . His "Rationalism" was a fetish and it largely consisted of attacking Hindu gods publicly . He was fascinated by science in the same way a villager would be fascinated by cinema for the first time. Apart from fascination, he had no idea of scientific concepts and he was allied with Lemuria fanatics i.e. Tamil and Tamil people come from Lemuria. Now Lemurian Tamil is part of the ruling Dravidian ideology. The growth of EVR Cult is directly proportional to the degradation of democracy in Tamilnadu and the growth of corruption. The followers of E.V.Ramasamy were poor to start with ; M.Karunanidhi was a tea boy in EVR's newspaper in the 1930s. Now Karunanidhi and his family are one of the richest people in India. The DMK, ADMK and DK leaders , all direct followers of EVR, are stinking rich ; their properties run into hundreds of crores of rupees individually . All of this ill-gotten wealth through an increasingly corrupt government.and mafia practices The EVR Cult is their shield in protecting their ill-gotten wealth from democratic scrutiny - anyone criticizing their practices is called a stooge of Brahmins - that is the true legacy of EVR. It is high time to pop the evil legacy of this vile man.


https://thewire.in/187369/periyar-ambedkar-punitha-pandiyan-caste-brahmins-hindutva/
Mr.Basu, you are vaguely grappling with the true problem. There is a massive economic and social inequality of opportunities in India. Speaking of Tamilnadu, the followers of EVR are economically far above others. DMD, ADMK, DK leadership are filthy rich , usually ill-gotten an. For them to defend their economic position, EVR Cult has become handy is diverting any discussion away from economic and social inequality to hating Brahmins and Hinduism. This is in contrast to other parts of India where Hinduism may be a smokescreen for hiding economic interests. But it is true. Contrary to eliminating the caste distinctions in public, the government of Tamilnadu itself, under the inspiration of EVR i.e. Siriyar, has made caste a determining factor from cradle to grave. If you have to get your caste certificate from government agencies from your first school years to college to getting jobs and promotion, there is no chance in hell of caste distinctions and rivalries disappearing, on the other hand it will only increase. This policy schizophrenia is EVR's contribution.Vijay Vanbakkam
The writer is a cog in the wheel of the 'Periyar cottage industry' whose main business is to sanitize a backer of colonialism. The only caste EVR wanted to annihilate was Brahmins - literally. Since the bhakths of EVR have become super rich, they are putting their money in this Periyar sanitization cottage industry . It is a travesty of history to put EVR in the same league as Ambedkar. Ambedkar was a refined man even though he was a bitter against freedom movement. Ambedkar was never coarse or crude and his writings show wide erudition and responsible thinking. Even when disagrees with Ambedkar, one can respect his position. EVR was so unbalanced that he observed August 15th, 1947 and January 26 , 1950 as 'Black Days' since his beloved British Masters have left India and Brahmins (in his imagination) have become rulers. When 49 Dalits were burnt in a caste cum land ownership clash in Kilvenmani , he had absolutely nothing to say to sympathise with the Dalit victims. He mobilised landowning castes who were newly urbanising into hating Brahmins and Hinduism. His net contribution to Tamil society is lasting sense of inferiority, inadequacy and resentment which lasts even when his followers have become one of the richest in India and are swimming in money. Unless his vile legacy is thrown out . same social feelings will continue irrespective of enrichment.

https://thewire.in/200167/periyar-debate-ambedkar-caste/


P.A.Krishnan has exposed the dilatory and meaningless diversions in arguments indulged by E.V.Ramasamy Bhakts , when their idol is subjected to any criticism. All that E.V.Ramasamy , wrongly but unsurprisingly called Periyar ( Great man) by his devotees , has managed is an uncritical devotion to his cult. Even a cursory examination will show neither he worked for - nor did he have any understanding of - terrible caste prejudices , especially against Dalits in Tamilandu. His only "solution" , if one might call it, for removing caste prejudices is all the prejudice must be against Brahmins and hey presto all other castes and caste prejudices will disappear. Social processes don't work like that, and finding scapegoats does not solve anything , least of all entrenched attitudes of caste prejudices. That is why prejudice against Dalits is of high order in Tamilnadu and all, I mean all, political business is done by caste groupings either the present governments or previous governments in tamilnadu or even present and past Opposition parties are organized on the basis of caste. EVR's mailgnant contribution To Tamil society is that never to face up any social issues and find solutions since it is easy to find scapegoats in Brahmins. E.V.R. left a permanent sense of inferiority of Tamils even though his movement has a Orwellian Doublespeak of Self-respect movement . George Orwell would have been greatly alarmed to find his Doublespeak literally coming true in Tamilnadu. E.V.R.'s Self-respect means Tamil's should be ashamed of their history and have no faith in the future. EVR's 'Rationalism' means join hands with Lemuria fanatics and Tamil Golden Age fanatics. EVR's politics means Have no Patriotism or nationalism.

https://thewire.in/197705/periyar-amberdkar-common-dalit-politics/The author is raising bogus commonalities between Ambedkar and E.V.Ramasamy Naicker . One can always find "commonalities" between any two persons . EVR hated Brahmins as people, it was not just Brahminism, E.V.R made Politics of Scapegoating (of brahmins) popular in Tamilnadu. There are hundreds of statements from him to prove that. A big difference between EVR and Ambedkar was that EVR sold himself body and soul to the 19th century race theories current among 19th century British administrators in south India ; whatever may be said of Ambedkar, he was far from a race theorist and hence he was not a racist in the mould of EVR. Also EVR's "Rationalism" was also taken straight from 19th Century British worldview - EVR's "Rationalism" was a Fetish - it consisted of literally attacking Hindu religious and cultural symbols - it was never an intellectual view of anything. EVR was such a mental slave of Colonialism that he hated not just Brahmins, but the entire Tamil past and Tamil language , which in his view was beholden to Brahmins. He was such a fool that he made common cause with Muslim League - which not only demanded Pakistan, but in Madras Muslim League leader talked of reviving "Moplastan" and "Tipu Sultan's empire" . EVR was a soul eaten by hatred with no redeeming features. He hated India's Independence and the Republic of India because there are going to Brahmans in India. His anti-brahmin rants were and are the sex appeal for many Tamils and they are prepared to overlook all his other views even though he trashed the Tamils.


All that Punitha Pandian can do to support his thesis in British records of 1893 !!!! . Kindly wake up, Rip Van Winkel , it is 137 years since your data was collected and many many changes have taken place in the society since then .

Monday, September 25, 2017

பெரிதாக ஊதப்பட்ட பலூன்

பெரிதாக ஊதப்பட்ட‌ பலூனில் இன்னொரு ஊசி


ஈ.வெ,.ரா தான் . இந்த மூன்றாம்தர ஆளுமையை ஆராதிக்க ஒரு  CULT ஏ  தமிழகத்தில் உருவாகியிருக்கிறது - அது தமிழ்நட்டின் கலாசார வறுமையின் குறி.  இந்த பலூனை உடைத்து இன்னொரு கட்டுரை -

https://thewire.in/179688/periyar-ev-ramasamy-dravida-nadu-brahmins-dmk/

Why Do Dravidian Intellectuals Admire a Man as Prickly as Periyar?
BY P.A. KRISHNAN ON 21/09/201

ஏன் ஈவெரா மூன்றாம்தர ஆளுமை

1. அவருடைய சமுதாய , மத விமர்சங்களில் ஒன்றுகூட ஒரிஜினல் இல்லை. எல்லாம் 19ம், 20ம் நூற்றாண்டு பிரித்தானிய கிருஸ்துவ மிஷனரிகள், காலனீய நிர்வாகத்தினர் செய்த விமர்சனங்கள்தான். கிருஸ்துவ மிஷனரிகள், காலனீய நிர்வாகத்தினர் மற்றொரு கலாசாரத்திலிருந்து, இனத்திலிருந்து இந்தியாவை ஆண்டு, அதன் செல்வங்களை கொள்ளை அடிக்க வந்தவர்கள் - இந்தியா அவர்கள் காலடியில் இருந்ததால் ,  அவர்கள் இயல்பாகவே இந்தியர்கள்.இந்துக்கள் கலாசாரத்தை துச்சமாக கருதினர். அந்த காலனீயர்களின் இந்திய காழ்ப்பு எண்ணங்களை முழுதுமாக உள்வாங்கியவர் ஈரோட் வெங்கடசாமி ராமசாமி.

2. பிரித்தானிய காலனீயத்தை நன்றாக  ஆனிமீக ரீதியில் 'சுவை கண்டார்'. அதனால் இந்திய சுதந்திரத்தை எதிர்த்தார். சுதந்திரத்தின் காற்றை எதிர்த்து  , காலனீயத்தின் சங்கிலிகளை தூக்கிப்பிடித்தார், தன் சங்கிலையை முத்தமிட்டார்.

3. தமிழ் மக்களின் மீதும், தமிழ் மக்களின் ஆக்கபூர்வ சரித்திரத்தின் மீதும், எதிர்காலத்தின் மீதும்   இம்மியும்  நம்பிக்கை வைக்காதவர். தமிழ் காட்டுமிராண்டி பாஷை என்றும் , தமிழர்கள் வீட்டிலும் ஆங்கிலத்தின் தான் பேச வேண்டும் எனவும் 40 வருஷங்களுக்கு மேல் பிரச்சாரம் செய்தார். (அவர் ஆங்கில பேச்சாளி இல்லை - அது வேறு விஷயம்).

4. ஈவெரா பக்தர்கள் அவர் தமிழ்நாட்டிற்க்கு பகுத்தறிவு, நாத்திகம் , அதன் மீதான சுயமரியாதை ஆகியவற்றை அறிமுகம் செய்தவர் என கூருகின்றனர். ஈவெராவின் பகுத்தறிவு மேல்போக்கானது , நுனிப்புல் மேய்வது. ஈவெரா பகுத்தறிவை எதோ 'கண்டுபிடித்தவர்' போல் பேசுகின்றனர். ஈவேராவின் பகுத்தறிவு ஒரு வித Fetish.

பகுத்தறிவு என்பது  எல்லோ மானுடர்களும் பிரயோகப்படுத்துவது. கற்கால வேடுவர்கள் எங்கு, எப்படி மிருகங்களை கொன்று எப்படி மற்றவர்களோடு பகிர்வது, விவசாயி தன் நிலத்தை எப்படி உழுது விளைச்சலை அதிகரிப்பது , ஒரு அரசன் வெளிநட்டு மன்னர்களை எப்படி அடக்குவது , ஒரு முதலாளி எப்படி தன் முதலீட்டிருந்து லாபம் பெருவது என வழி வகுப்பது , எல்லாம் பகுத்தறிவுதான், எல்லா மானிடர்களும் தன் பகுத்தறிவௌ செலுத்தி தன் வாழ்க்கைத்தரத்தை செம்மை செய்கின்ரனர்.   மற்றவர்கள் செய்யாதது, எண்ணாதது எதையோ ஈவேராதான் 'கண்டுபிடித்தார்' என ஈவேரா பக்தர்கள் சொல்வது நகைப்பிர்க்குரியது, இதிலிருந்தே ஈவேராவுக்கும், அவருடைய பக்தி கோடிகளுக்கு பகுத்தறிவு என்பது என்ன என்று தெரியாது என்பது வெளிச்சம். இன்னும் முட்டாள்தனமான் 'பகுத்தறிவு' என்பது சில ஹிந்து கலாசாரத்தி கலாட்டா செய்யும் நடவடிக்கைகள் என்பது - உதாரணமாக மணமக்கள் தாலியை கழட்டிப்போடுவது ஈவேரா மூடர்களுக்கு பெரிய 'பகுத்தறிவு' செயல் . இதைப்போல் பகுத்தறிவு என்பதை அறிவார்ந்தபூரமாக பார்க்காமல் சில சர்கஸ் கோமாளித்தனாக மாற்றினது ஈவெராவின் புகழ்.

5. ஈவெரா விஞ்ஞானம், சரித்திரம், சமூகவியல் ஆகியவற்றை பர‌வலாக படித்தவர் அல்ல. விஞ்ஞானம் மீது கிராமத்துக்காரன் சினிமா மீது கொண்ட பரவசத்தை தான் வைத்திருந்தார். அதனால்தான் தனித்தமிழ் , லெமூரியத்தமிழ் ஆகியவற்றை நண்பனாக பாவித்தார்.

6. தமிழ் கலாசாரத்தில் ஈவேரா பகுத்தறியும், நாத்திகத்தையும் மேல்போக்கான FETISH ஆக‌, கோஷங்களாகவும் மாற்றினார்.

7. ஈவேரா சமூக நீதி, ஜாதி ஏற்றதாழ்வுகளை உடைத்தல் ஆகியவற்றை செய்த்தாக - ஈவேரா பக்தகோடிகளை நம்பினால் அதை தனி மனிதராக - செய்ததாக ஒரு பிம்பம் உருவாக்கப்படுகிறது. உண்மை அவர் ஜாதி ஏற்ற தாழ்வுகளை வெறுத்தார் . அதே சமயம் 20ம் நூஊற்றாண்டு தொடக்கத்திலேயெ ஜாதி வேறுபாடுகளுக்கும், சாய்வுகளுக்கும் எதிராக பல குரல்களும், இயக்கங்களும், அரசியலும் ஏற்பட்டுவிட்டன என்பதை மறக்கக் கூடாது. பாரதிலியின் குரலே ஜாதி சாய்வுகளுக்கு எதிரான பலத்த குரல், மேலும் இரட்டைமலை ஸ்ரீநிவாஸன், எம்.சி.ராஜா , ஓரள‌வு நீதிக்கட்சியினர், காங்கிரஸ் இயக்கம் ஆகியவை ஈவேராவுக்கு முன்பே சமூக சமநீதி தர்மத்தை, ஜாதி எதிர்ப்பு  முன்னிறுத்தினர். வைக்கோம் கோவில் ஹரிஜன பிரவேசத்திற்க்கு காங்கிரஸ் பிரதிநிதியாகத்தான் ஈவேரா அனுப்பப்பட்டார். அதனால் எல்லா சமூக மாற்றத்திற்க்கும் ஈவெராவை புகழ்வது போல மடமை வேறுதுவும் இல்லை. ஆனால் ஈவேராதான் சமூக மாற்றத்திற்க்கு முக்கிய காரணம் என்ற நாற்றமான பிரச்சாரத்தை ஈவெரா பக்தர்கள்செய்கின்ரனர்.

8. ஈவெராவின் அர‌சிய‌ல் வாரிசு விழுமிய‌ங்க‌ள் என்ன‌ ? உண‌ர்ச்சி மிக்க‌ கோஷ‌ங்க‌ள் ; அரசியல், சமூக சகிப்பின்மை , மற்ற‌ கருத்து உடைய‌வ‌ர்க‌ளை ஜாதி அடிப்ப‌டையில் தாக்குவ‌து; ஒரு ப‌க்க‌ம் ஜாதிக‌ள் இல்லை என்ற‌ கூச்ச‌ல், ம‌று ப‌க்க‌ம் ஜாதி ச‌ர்ட்டிபிகேட்டுக‌ள் தான் க‌ல்வி, ப‌த‌வி, ப‌த‌வி உய‌ர்வு ஆகிய‌வ‌ற்ரை நிர்ண‌யிக்கும் என்ற‌ நிலை; இதை ம‌றைக்க‌ அதீத‌ ஹிபாக்ர‌சி , த‌னிம‌னித‌ துதி , இவைக‌ள்தான். அரசியல், அறிவுத் துறைகளில் அளவு கடந்த போலித்தனம்தான்  ஈவெராவின் நிரந்திரப் பங்கு.

9. கீழ்வேன்மனி சம்பவங்கள் போன்ற குரூரமான சம்பவங்களில் அவர் தீங்கு இழைத்தோரை ஆதரித்தார், செத்தவர்களுக்கு ஒரு அனுதாபத்தையும்கொடுக்கவில்லை.


10. ஈவெரா என்ற காற்றடைத்த பலூனை குப்பையில் போடாமல் தமிழ்நாட்டில் அறிவோ, சரிசமநீதியோ வளராது


Tuesday, July 26, 2016

36 சீன உபாயங்கள்

36 சீன உபாயங்கள்

(முதலில் 36 சீன உபாயங்களையும் அதன் மூல வடிவில் பார்க்கலாம், பின்பு விளக்கம் பார்க்கலாம்)


ஆங்கிலத்தில் ஸ்ட்ராடெஜி என்று சொல்வதைத் தான் உபாயங்கள் என கையாளுகிறேன்.

தமிழ் லெக்சிகான்
*உபாயம் upāyam
, n. < upāya. 1. That by which a person realizes his aim; means, stratagem, artifice; சூழ்ச்சி. யாஅ ருபாயத்தின் வாழாதார் (நாலடி, 119). 2. Means of overcoming an enemy, one of caturvitōpāyam, q.v.; அரசர்க்குரிய நான்கு உபாயங்கள். (பிங்.) 3. Four; நான்கு. அம்பு பாயமாம்படி யட்டி (தைலவ. தைல. 94, 12). 4. Smallness; சொற்பம். உபாயமாய்க்கொடுத்தான்.


உபாயங்கள் என்பது இங்கே கலை சொல். நாம் ஒரு சூழலில் முழுமையாக கவனம் செலுத்தும் போது அந்த சூழலையே ஒரு எடைபோட தவறிவிடுகிறோம். அப்படி நம் சூழலுக்கு ஒரு தளம் மேலே இருந்து கீழே அச்சூழலின் மீது பார்வையையும், அவதானத்தையும் செலுத்தி வெற்றிக்கு ஒருபாதை வகுப்பதே உபாயம் அல்லது  யுக்தி ஆகும்.இங்குள்ள யுக்திகள் தொல் சீனாவில் இருந்து வருகின்றன. சரித்திரத்தின் சில சமயங்களில் சீன தேசமே பெரும் குழப்பங்களிலும் உள்நாட்டு போர்களிலும் முழுகி பல போர் தளபதிகள்  தோன்றினர். கடைசியில் ஒரு போர் கட்சி, மற்ற எல்லா கட்சிகளையும் தோற்கடித்து, சீன ஒற்றுமையை ஏற்படுத்தி, மக்களுக்கு சுபிட்சத்தை கொடுக்க முனைந்தது. 20ம் நூற்றாண்டு அப்படி ஒரு காலம். கடைசியில் மாவோ மற்றவர்களை வென்று ஒற்றுமையை நிறுவினார். கிமு 3ம் நூற்றாண்டும் அப்படிப் பட்ட காலம். அப்போதுபோட்டி நாடுகளின் காலம்என சொல்லப்பட்ட கலம். கடைசியில் "சிந் ஷிஹ்வாங்"  மற்றவர்களை தோற்கடித்து சக்ரவர்த்தி ஆனார்.


இந்த உட்போர்களினால் சீனர்கள் போர், போர்களின் யுக்தி இவற்றில் மிக்க கவனம் செலுத்தியவர்கள். நல்ல யுக்தி நூல்களும் எழுத்ப் பட்டன. தற்காலத்தில் அரசியல், தொழில்கள், வாணிகம் ஆகியவற்றில் சீன யுக்தி புத்தகங்கள் பல மொழிகளில் மொழியாக்கம் செய்யப் பட்டு படிக்கப் படுகிறன. அதனால் பல சீன யுக்திகளையும் ஓரிடத்தில் தரும் முயற்சியே இக்கட்டுரை.
யுக்தி ரீதியாக சிந்தனை செய்யும்போது, முதலில் படுவது நமக்கு முதலில் நம் முயற்சிகளினால் எப்படிப்பட்ட விளைவு வேண்டும் என்பது தெளிவாக இருக்கவேண்டும்.பொதுவாக மனிதர்கள் தங்கள் வாழ்கையில் எப்படிப் பட்ட விளைவு வேண்டும் என தெரியாமல் குழறுபடி செய்கிறனர்.நீங்கள் மாற்றானதாக செய்ய கற்பீர்கள்.திட்டமிடுதல், யுக்தி, சிந்தனை இவற்றில் கவனம் செலுத்தி, உங்கள் பாதையை நியமித்து, எதை வேண்டுமானாலும் வெற்றியுடன் செய்யலாம்.அதை குறியாக கொண்டு, நம் அவதானிப்பை  தொடரலாம்.


முன்குறிப்பு: சீன மரபு உபாயங்கள் பழைய சீன உவமைகளில், பூடக வாக்கியங்களில் தரப்பட்டுள்ளன. அதனால் இது மொழி பெயர்ப்பு சில இடங்களில்  சிரமமாக இருக்கலாம் .

பொதுவான பலமான நிலையில் இருக்கும் போது உபாயங்கள்  1 - 18உங்கள் பலம் எதிரியை விட அதிகமாக இருக்கும் போது (1-6)
1.அரசனை ஏமாற்றி, கடலை கட.


2.ஷாவ் நகரை காப்பாற்ற வை நகருக்கு முற்றுகையிடு.


3.கடன் வாங்கிய கத்தியால் கொலை செய்.


4.எதிரி தன்னைதானே சோர்வடையும்போது, இளைப்பாறு.


5.எரியும் வீட்டை கொள்ளை அடி


6.கிழக்கில் சத்தம் செய்து, மேற்கில் தாக்கு.எதிரியுடன் சரிசம பலம் இருந்து, தாக்க நினைத்தால், யுக்திகள் (7-12)


7.சூனியத்திலிருந்து ஏதாவதை ஆக்கு.


8.ஒரு வழி செல்வது போல் பாசாங்கு செய்து, மறு வழியில் செல்.


9.நதியின் மறு பக்கத்தில் தீ எரிவதை காண்க.


10.கத்தியை புன்முறுவலில்  ஒளி.


11. நாவல் பழத்தை நெல்லிக்காய் முத்துவிற்கு மாற்றிக்கொள்.


12. சமயம் கிடை க்கும் போது ஆட்டைத் திருடு.


எதிரியை தாக்குவதற்கு தயாராக இருக்கும் போது, நினைவில் வைத்துக் கொள் (13-18)


13. புல்லை சரவி பாம்பை ஏவிவிடு
14. இறந்தவர்களிடமிருந்து ஒரு சடலத்தை எழுப்பு
15. புலியை மலைகளிடமிருந்து வஞ்சனையாக வெளீயெற்று..
16. பிடியிலிருந்து விடுவித்து எதிரியை பிடி
17. கல்லை எரிந்து வைடூர்யத்தை பிடி.
18. தலைவனை பிடுத்து மற்ற கொள்ளயர்களை மடக்கு.


பொதுவான பலவீன நிலையில் இருக்கும் போதுநீங்கள் குழப்பமான, தாறுமாறு, அக்கிரம நிலையில் இருக்கும்போது19. நெருப்பின் அடியிலிருந்து மரத்தை திருடு
20.  குழ‌ப்பத்தில் லாபமடை
21. நத்தை ஓடுலிருந்து வெளியேருகிரது
22. திருடனைப் பிடிக்க கதவை மூடு
23.பக்கத்து நாடு போர் புரிந்தால்  தூரத்திலிருக்கும் நாட்டின் நட்பை நாடு
24. காவ் நாட்டைப் பிடிக்க , மற்ற நாடுகளின் பத்திரக்கடவை அடை.


மற்றவர் வலுவை உங்களாக்குவதற்க்கு


25. உத்திரங்களையும் தூண்களையும் சொத்தை மரங்களால் மாற்று.
26. முசுக்கட்டையை காட்டி வெட்டுக்கிளியை சாபமிடு.
27. விவேகத்துடன் இருக்கும்போது முட்டாளாக நடி.
28. மேலே ஏறியவுடன் ஏணியை அகற்று.
29. மர‌த்தை போலி பூக்களால் நிரப்பு
30. விருந்தினர், விருந்தளிப்பவர் இடங்களை மாற்று.திடுகூறானமருந்து  :   மிக இக்கட்டான சூழலில் செய்யலாம்


31. ஆணைப்பிடிக்க பெண்ணை உபயோகி.
32.. காலி நகரத்தின் கதவை நன்றாக திர.
33.எதிரியை குழப்ப எதிரியின் ஒற்றர்களை  உபயோகி
34. எதிரியின் விசுவாசத்தை வெல்ல, உன்னை காயப்படுத்திக் கொள்
35. எதிரியின் போர்கப்பல்களை பிணை.
36. தப்பு.

"அயற்சொற்களை களைவது" என்ற பித்தலாட்டம்

கடந்த நூற்றாண்டுக்கு மேலாக "அயற்சொற்களை களைவது"  என்ற நோய் தமிழ் சமூகத்தில் உள்ளது. அதன் ஒரு தற்கால நிகழ்வும், அதற்கு என் பதிலும்.

http://www.vallamai.com/?p=67132

அயற்சொற்களைத் தமிழ் வழக்கில் எழுதுவோம்

Tuesday, March 15, 2016, 6:04Featured, அயற்சொற்களை தமிழ் வழக்கில் எழுதுவோம், பெட்டகம்27 comments

செ.இரா. செல்வக்குமார்.


வ.கொ.விஜயராகவன் wrote on 5 July, 2016, 16:14
ஊருக்கு உபதேசம் எப்போதுதான் நிற்க்கும்.  வாழ்க்கை ஆதாயத்திலிருந்தும், வயித்துப்  பிழைப்பிலிருந்தும்  தமிழ் விலகும்போது இப்படிப்பட்ட அபத்தங்களை மற்றவர்களுக்கு டன் கணக்கில் அள்ளி விடலாம்.  வயித்து பிழைப்புக்காக ஒரு தினத்தந்தி அல்லது தினமலர் எடிடராக இருந்தால் அல்லது மற்ற‌வர்கள் வாங்கும் படி சுவாரஸ்யமாகவும், உபயோகமாகவும் இருக்கும் நூலை எழுதும் போது இப்படிப்பட்ட நேரத்தை விரயம் செய்யும் எண்ணங்கள் பறந்து போகும். 

மற்றவர்கள் படிக்கும் போல் வசீகரமாக தமிழ் இருக்க வேண்டும் என்றால்

சூப்பர் ஸேல்ஸ்மென், இ-காமர்ஸ், எஸ்கேப், ஹலோ கன்ஸ்யூமர், சிம்மசன சீக்ரட் , மார்க்கெடிங் மந்திரங்கள் , ஃபேஸ் புக் வெற்றிக்கதை,  சேல்ஸ்மேன் , போன்ற புஸ்தகங்களை தவிர்க்க முடியாது

http://nammabooks.com/Buy-Business-Management-Tamil-Books-Online?pages=1-5#p9305

தன் பண அல்லது நேர முதலீடு இல்லாமல், லாப நஷ்டம் இல்லாமல், மற்றவர்களுக்கு உபதேசம் செய்தே தமிழை வளர்ப்பது என்றால் இதைப்போல் Unproductive  கட்டுரைகளை எழுதலாம்

வ.கொ.விஜயராகவன்


வ.கொ.விஜயராகவன் wrote on 5 July, 2016, 19:16
“பொது வழக்கு” என்பது தமிழில்லையாம்!!!    “தமிழ் வழக்கு” என்னும் காலத்தில் உள்ளவை எப்படிப்பட்ட ஜோக் என்பது ஒரு வார்த்தையை உதாரணமாக பார்த்தால் போதும். 

Biscuit பிஸ்கேட்  பிசுக்கோத்து

பொது வழக்கில் இருப்பது பிஸ்கட்.   கூகிள்  ஹிட்கள் பார்த்தாலே புரியும் 

பிஸ்கேட்    2380
பிஸ்கட்        172000
பிஸ்கோத்து     6080

“தமிழ் வழக்கு”  பிசுக்கோத்து     186 

இதைப்போல் ஹாஸ்யங்களை தமிழ்வழக்கு என பீலா விடுவது   தமிழ்நாட்டில் எடுபடாது

வ.கொ.விஜயராகவன்

வ.கொ.விஜயராகவன் wrote on 6 July, 2016, 14:00
“இவ்வுலகின் தொட்டிலாகப் போற்றப்பெறும் தாய்த்தமிழகத்துக்கு …”        சசிகரன்,யார் இப்படியெல்லாம் நம்புகின்றனர் பாவாணரிஸ்டுகளைத் தவிர.

தமிழர்கள் சுதந்திர மனிதர்களாய் ஜெர்மானிய, ரஷ்ய, மற்ற நாடுகளூடன் பழகவில்லை.   தமிழர்கள் 300 ஆண்டுகள் ஆங்கிலேயர் கட்டுப்பாடில் இருந்து, ஆங்கிலம் கற்று அதன் வழியாகத்தான் தற்கால உலகத்தை தெரிந்து கொண்டனர். அதனால் நாம் ஜப்பான், ஜெர்மனி. ஸ்காட்லாண்ட் இப்படி எழுதுகிறோம். நான் 300 ஆண்டு கற்றுதல்களை தூக்கி எரிந்து  புதிதாக சொல் படைப்பேன் என்பது மடமை.   

வ.கொ.விஜயராகவன்
    


வ.கொ.விஜயராகவன் wrote on 6 July, 2016, 14:23
அண்ணாகண்ணன்  “அவரவர், எழுதும் இடத்துக்கு ஏற்ப, விருப்பத்துக்கு ஏற்ப, இவற்றை எழுதலாம். ஆனால், தமிழ் மரபை நாம் மாற்ற முடியாதே.”

தமிழ் எழுத்து என்பது ஒரு ஹோட்டல் மெனு அல்ல ; ஹோட்டலில் போனால் நீங்கள்  எனக்கு இதுதான் வேண்டும், இதைத்தான் சாப்பிடுவேன், அதை சாப்பிடவே மாட்டேன் என சொல்லலாம். தற்கால தமிழ் எழுத்து என்ன என்பது யூனிகோட் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு TACE16 ல் வரை செய்யப்பட்டு விட்டது. இதை நான் பின்பற்ற மாட்டேன் என்பது  இடக்குத்தனம், கிறுக்குத்தனம், ஒரு விதத்தில் தமிழுக்கு துரோகம். 

2010ல் தமிழ்நாடு அரசு எது தமிழுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட எழுத்துகள் என ஆணை செலுத்தி விட்டது. அதன்படி யூனிகோட், TACE16  இரண்டும் அங்கீகரிக்கப்பட்டவை

யூனிகோட் தமிழ்

http://unicode.org/charts/PDF/U0B80.pdf

TACE16

http://www.tamilvu.org/coresite/download/TACE16_Report_English.pdf, 

மரபு இதன்கூட ஒத்து வராவிட்டால் மரபை தூக்கி குப்பையில் போடுங்கள். நாம் மரபை மாற்றமுடியாதுதான், ஆனால் நம் வழக்குகள் மாறிக்கொண்டு இருக்கின்றன.

ஆங்கிலத்தில் 26 எழுத்துகள் உள்ளன; ஆங்கிலத்தில் எந்த மடையனாவது “எனக்கு  Q  , P,  Z   எழுத்துகள் பிடிக்கவில்லை , அதனால் என்னைப் பொருத்து வரை ஆங்கிலத்தில் 23 எழுத்துகள் தான்” என சொல்கிறான ? இல்லை . ஏனெனில் ஆங்கிலேயர்கள் (அமெரிக்கர்கள், கனேடியர்கள், ஸ்காட்லாந்தியர்……    ) உலகத்தில் முன்னேறுபவர்கள். விஞ்ஞானம் , கணிதம், தொழில்கள் படைப்பவர்கள்.  , மற்றவர்களுக்கு உபதேச மூட்டைகள் கொடுக்காமல்  ஆக்கபூர்வமாக நேரத்தை செலுத்துபவர்கள்.

வ.கொ.விஜயராகவன்


வ.கொ.விஜயராகவன் wrote on 6 July, 2016, 14:40
“வல்லமை இவற்றை ஆதரித்து வெளியிட்டாலும், அதன் அதிபர் அண்ணா கண்ணன் …….   ”  ஜெயபாரதன்,  அதிபரின் நோக்கை நீங்கள் தவறாக கணக்குப் போடுகிறீர்கள். அதிபர் இந்த கட்டுரையை ஆதரிக்கவில்லை . நகைச்சுவை பக்கத்தை புது விதமாக போட்டுள்ளார்.   தனித்தமிழ்ப் போல் நகைச்சுவையை வேரெங்கும் பார்க்க முடியாது – லெமூரியாவைத் தவிர.  

லெமூரியாவில்தான் நீங்கள்இசுப்பா போய்,  பிரெடு  மேல்  நெரிதடை   தடவி , குட்பு மற்றும் இசுட்டீபன் ஆக்கிங்கு இருவரையும் சந்திக்கலாம். உங்கள் ஆழ்துளை   போகவேண்டும் என்றால் பல இசுற்றீட்டுகளை சுற்றி வரலாம். ஃகுயுண்டை வண்டியில் போய் பிக்கு  மிருகத்தையும் பார்க்கலாம்.

இந்த விந்தை காமெடி உலகம்  லெமூரியா போக நான் பாவாணர் ஏர்லைன்ஸில் டிக்கட் வாங்கி விட்டேன்.

வன்பாக்கம் விஜயராகவன்


வ.கொ.விஜயராகவன் wrote on 6 July, 2016, 17:41
தமிழ்நாடு அகழ்வாராயாச்சி கொடுமணல், மாங்குளம், இன்னும் பலவிடங்களில் நடத்தியதில் எழுத்து தடயங்களும் உள்ளன. இவை கி.மு. 200 – 500 காலத்தை சேர்ந்தவை. அப்பொழுதே, அதாவது தமிழகத்தின் முதல் எழுத்து தடயங்களிலேயே “தமிழ் எழுத்து” என்பது தொல்காப்பிய 30 அளவை கடந்து உள்ளது, கி.மு 200 ஆண்டு முன்பே  தற்கால “கிரந்தம்” என அழைக்கபடும் ஒலிகள் அக்கால தமிழில் எழுதப்பட்டுள்ளன‌, அதாவது தொல்காப்பியரே  தன்கால நடைமுறை மொழி எழுத்தை சரியாக பதிவு செய்யவில்லை.

உதாரணம் மாங்குளம்

http://www.tamilvu.org/tdb/titles_cont/inscription/html/mankulam.htm

கல்வெட்டுப் பாடம்  1

கணிய் நந்தஸிரிகுவன் கே தம்மம்
ஈத்த நெடுஞ்செழியன் பணாஅன்
கடலன் வழுதி கொட்டுபித்த பாளிய்

கல்வெட்டு 2

கணிய் நந்த ஸிரிய்குவன்
தம்மம் ஈத்த நெடுஞ்செழியன் ஸாலகன
இளஞ்சடிகன் தந்தைய் சடிகன்
செஈய பாளிய்

இன்னும் இதைப்போல்…

http://www.tnarch.gov.in/excavation/kod.htm

http://www.rediff.com/business/slide-show/slide-show-1-big-discovery-a-2500-year-old-industrial-estate/20120612.htm#5

தமிழ் எழுத்துகள் தொல்காப்பிய 30 தான் என்றால் நம்பாதீர்கள். அது இக்காலத்தில் செல்லாது, தொல்காப்பியர் காலத்திலேயே செல்லாது

வ.கொ.விஜயராகவன்.


ஒரு பதிவருக்கு பதில்

அ.ராமசாமி ஒரு தமிழ் அகாதமிக், நாடக எழுத்தாளர், விமர்சகர்.

அவர் பதிவு ஒன்றில்
பாவனைப் போர்கள்
தனித்தமிழ் இயக்கத்தின் நூற்றாண்டுவிழாவை முன்வைத்து ஒரு சொல்லாடல் -1
http://ramasamywritings.blogspot.nl/2016/07/blog-post_19.html

வன்பாக்கம் விஜயராகவன் said...
நீங்கள் "இந்தியாவில் குழு என்பது சாதி , மேலும் ஒவ்வொருவரும் தன் குழு நலனைத்தான் முன்வைக்கின்றனர்" என்பது அப்பட்ட ஜாதீய மனப்பான்மை. ஒருவர் எழுத்தையோ செயலையோ ஜாதிக்கு அப்பால் நீங்கள் பார்க்கமாட்டீர்கள் என தெளிவாக சொல்லிவிட்டீர்கள். அது பெரிய ஏமாற்றம்.

அது போக, உங்கள் கட்டுரை பல இடங்களில் distortion ஆக இருக்கின்ற்து.

முதலில் சிலரின் ஃபேஸ்புக் பக்களைப் பார்த்து பிராமண அடிப்படைவாதி «» பிராமண அறிவுஜீவி என சொல்வது melodrama , knee-jerk reactions..

நீங்கள் மணிப்பிரவாளம் என்ன என சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை. மணிப்பிரவாளம் என்பது தமிழை தமிழ் இலக்கணப்படிதான் எழுதுகிறது. இடையிலே சில பெயர் சொற்க்களையும் , மற்ற சொற்களையும் கிரந்தத்தில் சமஸ்கிருதத்தில் கொடுக்கிறது. நீங்கள் archive.org ல் போய், grantham என போட்டு தேடினால் 19/20 நூற்றாண்டில் பதிக்கப்பட்ட பல கிரந்த நூல்கள் கிடைக்கும். அதில் தமிழ் நடைதான், தமிழ் இலக்கணப்படி இருக்கும், நடுவே கிரந்த சமஸ்கிருத சொற்களும் இருக்கும், எப்போதாவது முழு வாக்கியமே கிரந்தத்தில் இருக்கும்.

இது தற்காலத்தில் எழுதப்படும் தமிழ்/ஆங்கில எழுத்து கலப்பை விட ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை. அதனால் மணிப்பிரவாளம் ஆசியர்கள் தொல்காப்பிய/நன்னுல் முறைகளை பின்பற்றவில்லை என்பது பொய் .

நீங்கள் இன்னொரு போலி முரண்பாட்டையும் கொடுக்கிறீர்கள். அதாவது வைணவ உரைகள் . மணிப்ரவாளம் X தனித்தமிழ் என்பது அடிப்படையில் வைணவ X சைவ முரண்பாடு என்பதற்க்கு சான்றுகளே இல்லை.

French Institute of Pondicherry உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய சைவசித்தாந்த சுவடிக் குவிப்பை உண்டாக்கியுள்ளனர். இதற்கு "உலகின் ஞாபகம்" என்ற ஐ.நா. பட்டமும் கிடைத்துள்ளது.

The manuscript collection of the French Institute of Pondicherry was initiated in 1956 under the auspices of its founder-director, the polymath Jean Filliozat, with a view to collecting all material relating to Saiva Agamas, the scriptures of one of the Saiva religious traditions known as the Saiva Siddhanta..........

The collection of the IFP now consists of approximately 8500 palm-leaf codices, most of which are in the Sanskrit language and written in Grantha script (others are in Tamil, Malayalam, Telugu, Nandinagari and Tulu scripts)............

This collection is thus unique in that it is the largest collection of Saiva Siddhanta manuscripts in the world and it has duly been recognised by UNESCO by including it in its "Memory of the World" Register.

பெரும்பான்மை சைவசித்தாந்த மதஎழுத்துகள் கிரந்தம் / சமஸ்கிருதத்தில்தான் அதிகமாக உள்ளன.

அதனால் நீங்களோ , மற்றவர்களோ மணிப்ரவாளம் X தனித்தமிழ் என்பது அடிப்படையில் வைணவ X சைவ முரண்பாடு போன்ற போலி முரண்பாடுகளை கைவிடுவது நலம்.

ஞா.தேவநேசன் என்ற டுபாக்கூர் மொழியியலாள‌ரரின் படத்தை இங்கு ஏன் போட்டீர்கள் என விளங்கவில்லை.

இன்னும் கால்டுவெல்லை பிடித்துத் தொங்குவது தனித்தமிழாளர்களுக்கு இயல்பு போலும்.

மதிப்புடன்

வன்பாக்கம் விஜயராகவன்
http://vijvanbakkam.blogspot.com
-----------------------------------------------------------------------
Blogger வன்பாக்கம் விஜயராகவன் said...
உங்கள் இந்த போஸ்ட் மணிப்பிரவாளம் தான். ஏனெனில் 40 ஆங்கில வார்த்தைகள் உள்ளன. என் மேல் கமெண்டும் மணிப்பிரவாளம்தான் , பல ஆங்கில வார்த்தைகள் உள்ளன. நீங்கள் தமிழ் மட்டும்தான் எழுத நிச்சயித்திருந்தால் " A Comparative Grammar of the Dravidian or South Indian Family of Languages, Horrison, London" என்பதற்க்கு தமிழ் எழுத்துபெயர்ப்பு கொடுத்திரிப்பீர்கள். ஏன் கொடுக்கவில்லை ? உங்கள் எழுத்திலேயெ இவ்வளவு ஆங்கிலம் இருக்கும்போது, ஏன் மரபு மணிப்பிரவாளத்தை குறைசொல்லவேண்டும்? இது நீங்கள் மட்டுமல்ல, தற்கால "தனித்தமிழ்" அல்லது "திராவிட" எழுத்தாளர்களுக்கு பொருந்தும்.

விஜயராகவன்
July 27, 2016 at 11:15 AM
 Delete
Blogger வன்பாக்கம் விஜயராகவன் said...
ஐயா

உங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ”சாதி இருக்கும்; சாதி வேறுபாடுகளும் இருக்கும்; சாதியமைப்பை ஒழிக்கமுடியாது. அதனால் சாதிகளைக் கையாளப்பழக வேண்டும்” என்பது இந்துமத அடிப்படைவாதம். " என்கிறீர்கள்.

இது எந்த விதத்தில் உங்கள் சித்தாந்தத்த்டன் ( "ஒருவரின் பேச்சில் - எழுத்தில் - செயலில் - அவரது குழுவின் நலன்.(வர்க்கநலன் என்று சொல்வது தேய்வழக்கு) இருக்கும் என்பது கண்டறியப்பட்ட உண்மை. இந்தியாவில் குழு என்பது சாதி. ") மாறுபடுகிறது.

நீங்களும் உள்ளூர இந்து அடிப்படைவாதி என ஒப்புக்கொள்கிறீர்களா?
வ.கொ.விஜயராகவன்
August 6, 2016 at 1:57 PM
 Delete

Wednesday, July 20, 2016

தமிழ்மொழி வெறி, திராவிட கருத்தியல், ஸமஸ்கிருதம் மீது காழ்ப்பு

காசின் ஒரு பக்கம் தமிழ்வெறி என்றால் , மற்றொரு பக்கம் ஸமஸ்கிருதம் மீது காழ்ப்பு. இதுதான் திராவிட கருத்தியல். திராவிட கருத்தியலில் மூன்றாவது முகம் ஆங்கிலத்தின் மீது அடிமைத்தனம்.

ஸமஸ்கிருதம் மீது "போர்" நினைவுகள்தான் திராவிட சிந்தனையில் வருகின்றன.

http://keetru.com/index.php/2009-11-06-11-47-46/karunchetti-tamilar-july-16-2016/31196-2016-07-18-08-45-18.

அதற்கு என் பதில்:

#1 வன்பாக்கம் கொமாண்டூர் விஜயராகவன் 2016-07-19 16:10
இந்தக்கட்டுரை தமிழ்நாட்டில் திராவிட/தனித்தமிழ் இயக்க அடிப்படையில் புழங்கி வரும் , மொழிகளைப் பற்றிய Primitive outlook தான் ஊர்ஜிதம் செய்கிறது. "பகுத்தறிவு" பேசும் தமிழ்நாட்டில் ஏன் மொழியியலோ, பகுத்தறிவுக்கோ அல்லது விவேகமான சிந்தனைகளோ இல்லை??

திருப்பித் திருப்பி சமஸ்கிருதம் செத்தமொழி என சொல்வதால் அது செத்தமொழி ஆகிவிடாது. ஒரு மொழி உண்மையாகவே செத்தமொழி என்றால் யாரும் அதை வெறுக்கப்போவதில்லை, அதன் மேல் காழ்ப்பு கொள்ளப்போவதில்லை. உதாரணமாக ஃபாரோக்கள் காலத்தில் இருந்த எகிப்திய மொழி நிஜமாகவே செத்து விட்டது. யாரும் அதைப்பேசுவதில்ல ை, அது சடங்கு போன்ற சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளிலும்  பயன்படுத்துப்படு வதில்லை. அத பல அகழ்வெட்டுக்கார ர்கள், பல மொழி அறிஞர்கள் மூலம் ஒரு வழியாக மறுஆக்கம் செய்யப்பட்டு உள்ளது.

சமஸ்கிருதத்தை அந்த தளத்தில் வைத்துப் பேசலாமா? அது எவ்வளவு மடமை, அது நம் ஒவ்வொருநாள் வாழ்க்கையிலும் ஒரு உருவத்தில் கேட்கப்படுகிறது , படிக்கப்படுகிறது  , பாமரர்களால், அறிஞர்களால், படித்த சமூகத்தால். இந்தியாவின் பன்முக காலாசாரத்தின் கலசம் சமஸ்கிருத இலக்கியம். சமஸ்கிருதம் மேல் இவ்வளவு வெறுப்பு கொள்வது தமிழுக்கு இம்மியும் உதவி செய்யப்போவதில்லை , தமிழுக்கு சாவுமணிதான் அடிக்கும். சமஸ்கிருதக் காழ்ப்பு என்ற பாடையில் தமிழ் பிரயாணம் செய்யும்.

சமஸ்கிருதம் செத்த மொழி என்றால், செந்தமிழும் செத்த மொழி ; சங்ககால மொழி செத்த மொழி , நாம் இன்றைக்கு பேசுவது தற்கால்த்தமிழ் சங்கத்தமிழ் அல்ல. திருவள்ளுவர் இன்றைக்கு சென்னையில் நடமாடினால், அவருக்கு மக்கள் பேசுவது புரியாது. எல்லா மொழிகளும் கால ஓட்டத்தில் மாறிக்கொண்டு வருகின்றன , அதற்கு தமிழ் விதிவிலக்கு அல்ல. சாஸர் காலத்து ஆங்கிலம் இன்றைக்கு எப்படி புரியாதோ, அபடித்தான் சாஸ‌ரின் சமகாலத்தவ்ரான பவநந்தியின் தமிழும் நமக்கு புரியாது, ஏதோ கோனார் நோட்ஸ் வைத்து திருக்குறள் , நன்னூல் முதலியவற்றை பரீக்ஷைகளுக்கு மனப்பாடம் செய்வதால், அவை தற்காலத்தமிழ் என எண்ணாதீர்கள். கலாசாரப் பொக்கிஷமாகத்தான சங்கத்தமிழை, செந்தமிழை படிக்கிறோம், ஆனால் அவை செத்த மொழி.

மோடி அரசைப் பொருத்தவரை ஹிந்தி ஒரு ஆட்சி மொழி. அதனால் அவர் உலக அரங்குகளில் ஹிந்தியைப் பேசுவதை பாராட்ட வேண்டும்

https://en.wikipedia.org/wiki/Languages_with_official_status_in_India

The Constitution of India designates the official language of the Government of India as Hindi written in the Devanagari script, as well as English.[1] There is no national language as declared by the Constitution of India.[2] Hindi and English are used for official purposes such as parliamentary proceedings, judiciary, communications between the Central Government and a State Government.[1] States within India have the liberty and powers to specify their own official language(s) through legislation and therefore there are 22 officially recognized languages in India.

மத்திய அரசுக்கு ஹிந்தி பயன்படுத்துவது இயற்கைதான்.


"வரலாற்றை ஒருமுறை பின்னோக்கித் திரும்பிப் பார்க்க வேண்டும்....... . " என்ற அறிவுரை திராவிட/தனித்தமிழ் இயக்கத்தாருக்கு ம் செல்லும். 100 வருஷங்களாய் தமிழ் தமிழ் என மாரடித்து, சமஸ்கிருத வெறுப்பை வளர்த்து என்ன கிழித்து விட்டீர்கள் - முதல் வகுப்பிலிருந்தே குழந்தைகள் ஆங்கிலம் கற்கின்றனர், தமிழை ஒதுக்குகின்றனர் , அதுதான் நீங்கள் செய்த சாதனை.

Tuesday, July 05, 2016

தமிழ்மொழி வெறி, திராவிட கருத்தியல்

சமீபத்தில் ஒத்திசைவு ப்ளாக் பக்கத்தில் "மொழிவெறி, திராவிடம், கருணாநிதிகள் – சில குறிப்புகள்" என்ற கட்டுரையில் என் பின்னூட்டம்

https://othisaivu.wordpress.com/2016/06/17/post-651/தமிழ் மொழி வெறி மனோன்மணியம் ஆசிரியர் சுந்தரத்திலேயே ஆரம்பித்து விட்டது. “தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தில்” பாடப்படாத பகுதி மற்ற திராவிட மொழிகள் தமிழில் இருந்து பிறந்தவை, ஸமஸ்கிருதம் “வழக்கொழிந்த” மொழி போன்றவை. பின்பு, சுவாமி வேதாசலம், ஞானமுத்து தேவநேயன், சுப்புரத்தினம் ஆகியவர்கள் தமிழ் மொழி வெறிக்கு தூபமிட்டவர்கள். இந்த “கலாசார” பின்னணியில்தான் திராவிட இயக்கம் தமிழ்மொழி வெறியை தனதாக்கிக் கொண்டது. திராவிட இயக்கம் 80% oppurtunism 20% ideology . இந்த ஐடியாலஜியில் சம்ஸ்கிருத வெறுப்பு, பிராமண வெறுப்பு, ஆரியர் மேல் வெறுப்பு, மற்ற திராவிட மொழிகள் மேல் வெறுப்பு ஆகியவை பிரதானம்.
இதற்கு மேல் பகுத்தறிவு, விஞ்ஞானம் ஆகியவற்றின் மீது உதாசீனம், நவீன உலகத்திலிருந்து சுய ஓரம்கட்டல் , எல்லாவற்றிற்க்கும் மேலாக ஹிபாக்ரசி ஆகியவை தற்கால தமிழை படுகுழியில் தள்ளிவிட்டன.

வ.கொ.விஜயராகவன்


மொழியியல் படி, ஒவ்வொரு திராவிட மொழியும் தனித்துவம் வாய்ந்தவை, ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று "பிறக்கவில்லை".  6 சமகால மொழிகள் , அவற்றில் ஒன்றிலிருந்து பிறந்தது என்று அபத்தம், உளரல், அப்படிப்பட்ட சிந்தனை மொழியியலுக்கு அப்பால்பட்டது. அப்படிப்பட்ட எண்ணம் மொழி வெறியே தவிர வேறொன்றும் இல்லை. தற்கால தமிழிலும் பேச்சு மொழி எழுத்து மொழியை விட தனித்துவம் வாய்ந்தது; 1000 வருஷம் முன் இருந்த தமிழ் மொற்றொரு மொழி , தொல்தமிழ் மற்றொரு மொழி. இடைக்கால - அதாவது கி.பி. 600 முதல் கிபி 1300 வரை இருந்த தமிழ் தொல் தமிழில் வாரிசு என சொல்லலாம்; தற்காலத் தமிழ் இடைக்காலத் த‌மிழின் வாரிசு. சுந்தரம் பிள்ளையின் பகுத்தறிவற்ற , சரித்திர உணர்வற்ற ,  மொழியியலுக்கு ஒவ்வாத சிந்தனைகளே இவை எல்லாம் ஒரே தமிழ், , மற்ற 21 திராவிட மொழிகளும் இந்த "தமிழ்" இல் இருந்து வந்தவை என பிதற்றுகிரது. 

இந்த பிதற்றல்களை உச்சத்திற்க்கு கொண்டு சென்றவர் ஞானமுத்து தேவநேசன்.  தமிழ் மொழி வெறிக்கு  ஜாதி முலாம் பூசியவர் ஸ்வாமி வேதாசலம்.  வேதாசலத்தின் அப்பட்ட ஜாதி வெறியை தனதாக்கிக் கொண்டது திராவிட இயக்கம். 

இந்த விஷக்கலவையில் ஈ.வெ,ராமசாமி நாயக்கர் எனும் இனவெறி பட்டாசை போட்டால் திராவிட இயக்கம் முழுமை இடைகிறது.

ஆனால் திராவிட இயக்கம் 80% சந்தர்ப வாதம். 20% தான் கருத்தியல்.


வ.கொ.விஜயராகவன்