Monday, June 15, 2009

ராஹுல் சங்க்ரதியாயன் - பிரவாஹன்


ஆர்வி பக்கத்தில் http://koottanchoru.wordpress.com/2009/06/09/1371/#comment-895 விவாதம் செய்துகொண்டிருந்த போது, வோல்கா (ரஷய் நதி) பக்கத்தில் ஜாதிகள் என்றார். முதலில் அது என்னவென்று புரியவில்லை. அப்புறம்தான் . அது ராஹுல் சங்க்ரித்யாயன் எழுதிய `வோல்கா ஸே கங்கா` என்ற நாவலின் பிரவாஹன் என்ற கதாநாயகனை பற்றியதாம்.
கதையாளர்கள் எதை வேண்றுமானாலும் கதையாக எழுதலாம். கதை சம்பவங்களுக்கும் ஊண்மைக்கும் தொடர்பு உண்டு என யாரும் சொன்னதில்லை. ராஹுலின் வோல்காவிலிருந்து கங்கை வரை ஆரியர் - பிரவாஹன் - என பெயர் கொண்டவன் வருவதை சிரிப்புடன் ஒரு பக்கத்தில் தள்ளிவிட்டாலும், ஒரு சிறிய விஷயத்தை பூதக்கண்ணாடியில் போட்டு பார்க்க வேண்டியுள்ளது. ஆரியர்கள் வோல்கா நதிக்கரையிலிருந்து இந்தியா வந்தனர் என்பது. அந்த கருத்துதான் இந்த கதையின் ஆதாரம்.
ஆரியர்கும் ஓல்காக்கும் எப்படி முடிச்சு போடுவது. வேதங்களை இயற்றிய சமுதாயம் தங்களை ஆரியர் என கூறிக்கொண்டது. வேத மொழி இந்தோ-இரேனியன் என பாகுபாடு செய்யப்பட்ட புனை மூல மொழியின் ஒரு பாகமாகும். இந்த இந்தோ-இரேனியன் மொழிக் குடும்பத்தினர் ஆசியாவில் மிகப் பெரும் பிரதேசத்தில் பரவியிருந்தனர். அவர்கள் பரவியிருந்த இடங்கள்
1. வடக்கு இரானிய மொழிகள் பேச்சாளர்கள் . சரித்திரம் இவர்களை ஸ்கிதியர்கள் என்வும் அறிபவர்கள், யுக்ரெய்ன் புல்வெளி பிரதேசங்கள் (ஸ்டெப் எனவும், சவான்னா எனவும் அறியப்படுகிறன). அவர்கள் மொழி தற்காலத்தில் காகஸஸ் பக்கத்தில் ஒச்சீடியாவில் வாழகிரது, (சீனத்தில் உள்ள சின் ஜியாங்))கோடானிய சாகர்கள், மேற்கு மத்திய ஆசியாவில் இருந்த சாகர்கள், சாகா திக்ரக்ஷுவாடா ( “நீள் தொப்பி சாகர்கள்”), ஹோமவர்க சாகர்கள் (சோம இலைகளை பிழியும் சாகர்கள்)
2. மேற்கு இரானியர்கள் - பழைய காலத்து அசர்பைஜான், குருது, பலூசி, பாரசீகர்கள் (பாரச்சிகர் என்பது பார்ஸா என அறியப்படும் மேற்கு மாகாணம்). தாஜிக் இனத்தவரும் இதில் சேர்கை.
3. கிழக்கு இரேனியர்கள் - பலூசிஸ்தான், டாஜிகிஸ்தான், உஸ்பெகிஸ்தான், அவெஸ்தான், பாக்ட்ரியா மொழி பேசுபவர்கள்
4. ஆஃப்கானிஸ்தானில் உள்ள கஃபீரி /நூரிஸ்தானி மொழிகள், சித்ரால் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள இஸ்லாமியரற்ற கலாஷ் மக்கள். இன்று வரை இவர்கள் 4000 ஆண்டு சில வசனங்களை வைத்துள்ளனர். அவர்கள் இன்னும் இந்தொ-இரானிய “யம ராஜன்” போன்ற தெய்வங்கலை கும்பிடுகிரனர். 5. ஆஃப்கானிஸ்தானுக்கு கிழக்கெ ஆரம்பித்து அஸ்ஸாம் வரையிலுள்ள இந்தொ-ஆரிய மொழிகள் பேசுபவர்கள்.
மொழியியல் ஆய்வாளர்கள் சில அசம்ஷன்களில் வேலை செய்கிறனர். ஒரு மொழி பேசுபவர்கள் , இடம் விட்டு இடம்,., நாடு விட்டு நாடு செல்லும் போது தங்களுக்கு பிடித்த நதி, மலை பெயர்களை தூக்கி செல்கிறார்கள். அதனல் புது இடம் போனாலும் , அங்குள்ள நதி அல்லது இடங்களுக்கு தங்கள் விட்டு வந்த நாட்டில் இருந்த நதிகளின், ஊர்களின் பெயரை வைக்கின்றனர்.
வேதங்கள் எங்குமே, ஆரியர்கள் தங்கள் மற்ற நாட்டிலிருந்து வந்தோம் என காட்ட ஒரு ஆதாரமும் கொடுக்க வில்லை - அதாவது (பழைய காலத்து) இந்தியாவிற்கு வெளியிலிருந்து வந்தோம் என நேரடியாக சொல்லவில்லை. ஆனால் மொழியியலாளர்கள் வேத மொழியை மற்ற இந்தோ-இரேனிய மொழிகளுடன் ஒப்பிட்டு ஆரியர்கள் இந்தியாவில் வந்தேரியதற்கு சில மறை முக சான்றுகள் இருக்கு என சொல்கிறனர். ரிக்வேதத்தை சார்ந்த ஜைமிநீய பிராமணத்தில் ரஸா என்ற ஒரு நதி பெயர் வருகிறதுஇதன் சில `உறவு சொற்கள்”வேத மொழி - ரஸாகிழக்கு இரேனியன் - ரஞாவடக்கு இரேனியன் - ரஹா
இது (தொல்) கிரேக்க மொழியில் உள்ள ரா (rhA). கிரேக்க மொழியில் இது வோல்கா நதியை குறிக்கும். இதுதான் வோல்கா நதிக்கும், (வேத) ஆரியர்களுக்கும் தொடர்பு. இது ஒரு மொழியியல் ஸ்பெகுலாஷன். இது மொழிகலுக்கு உள்ளெ ஒரு தொடர்பின் பாசிபிலிடியை காண்பிக்கிறது. அதனால் வேத ஆரியர் வோல்காவிலிருந்து திட்ட வட்ட மாக சொல்ல முடியாது..
மொழியியல் ஸ்பெசுலாஷஙளை சுவாரசியமாக படிக்கலாமெ தவிற, அதுதான் சரித்திரத்தின் முக்கிய ஆதாரம் என நம்புவது ஆழம் தெரியாமல் காலை விடுவதாகும்.

1 comment:

ராமகுமரன் said...

இவர்களின் கட்டுக்கதையை உடைக்க அரவிந்தர் எழுதிய இந்த புத்தகத்தை படிக்க வேண்டுகிறேன்

http://www.scribd.com/doc/10545337/Secrets-of-the-Vedas